Interview Annelies Barnard

Annelies Barnard directeur-bestuurder bij Woningstichting Wageningen: “Naast de enorme bouwopgave ligt er nog een andere grote opgave voor Foodvalley”

“Woningstichting Wageningen is één van de corporaties in Foodvalley en alle corporaties zijn partner van Vastgoedmonitor Foodvalley. Al jaren. De Vastgoedmonitor is natuurlijk begonnen met samen inzicht verkrijgen in de opgaven en in wat er op al onze afzonderlijke bordjes lag. We moesten daarvoor met elkaar veel data verzamelen. Inmiddels zijn we in het stadium dat we daarvan ook de uitkomsten zien: wat zijn de concrete opgaven, wat zijn de trends? 

De stap die we de laatste jaren zetten, is dat we vanuit die trends vooral met elkaar het gesprek aangaan over wat we er ermee moeten en kunnen doen. Wat kunnen we in de samenwerking echt gaan realiseren op basis van de gegevens die we met de Vastgoedmonitor heel inzichtelijk hebben gekregen?”

Wat zie jij als stip op de horizon voor de Vastgoedmonitor voor de komende jaren?

“De woonopgave en de bouwopgave in Foodvalley is echt enorm: 40.000 woningen in 2030 waarvan minimaal 12.000 sociale huurwoningen. Die sociale huurwoningen zijn niet eenvoudig te realiseren want ze moeten betaalbaar blijven. Zowel voor de huurders en natuurlijk ook om te bouwen.

Het is dus ontzettend belangrijk dat we met de partners in Vastgoedmonitor samen nadenken hoe we over de grenzen van de afzonderlijke gemeentes heen deze opgaven dan realiseren. Hoe kunnen we innovatieve concepten bedenken? Hoe kunnen we bouwprocessen versnellen? Om ervoor te zorgen dat we de bouwopgave gaan realiseren. Daar zetten we onze schouders onder.

En los van de opgave in de bouw hebben we nog een andere grote opgave. Want na 2030 komt 2050 en daar ligt de opgave van de verduurzaming en de energietransitie. We zullen met elkaar moeten zorgen dat de gehele gebouwde omgeving in Foodvalley verduurzaamd en geïsoleerd wordt. En dat we toewerken naar een mooi resultaat in 2050: dat we CO2-neutraal zijn.” 

Annelies Barnard, directeur-bestuurder Woningstichting Wageningen