Interview Nick de Boer

Nick de Boer, Domicilie Makelaars: “Ik hoop dat we steeds meer uitgroeien tot hét adviesorgaan van de regio Foodvalley”

“Domicilie Makelaars is actief betrokken bij de Vastgoedmonitor. Als oprichter én in de vorm van het aanleveren van data. Data zijn natuurlijk heel belangrijk voor zo’n vastgoedmonitor. Want daarop kunnen overheden en marktpartijen sturen. Uit de monitor komt naar voren waarop je dan kan sturen. En dat doen we dus al zo’n vijftien jaar lang.”

Woningnood is een groot maatschappelijk vraagstuk. Wat kan de Vastgoedmonitor daarin volgens jou concreet betekenen?

“Vastgoedmonitor kan het nodige betekenen voor het gedeeltelijk oplossen van de woningnood door de toepassing van data. Wij kennen de trends en we zien op welk gebied de nood het grootst is.  De vraag is dan natuurlijk: hoe ledigen we die nood? Dankzij de data in de Vastgoedmonitor weten we aan welke knoppen we kunnen draaien en van welke knoppen we beter af kunnen blijven. Zo kunnen we met elkaar het nodige tot stand brengen in bijvoorbeeld de doorstroming.”

Hoe zie jij de toekomst voor Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley?

“Ik zie als stip op de horizon een termijn van nog minstens vijftien jaar waarin we meer en meer de vraagbaak worden voor zowel private als publieke partijen. Ik voorzie ook dat er door al die partijen nog meer gebruik gemaakt zal worden van onze kennis. Want die is echt heel groot. En ik hoop dat we steeds meer uitgroeien tot hét adviesorgaan van de regio Foodvalley.”

Nick de Boer, Domicilie Makelaars.