Interview Rob van Muilekom

Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht: “Vastgoedmonitor is voorloper voor landelijk beleid"

“De provincie Utrecht heeft in haar omgevingsvisie vastgelegd om de komende 20 jaar circa 150.000 woningen te bouwen. Om dit te kunnen realiseren, hebben overheden en de markt elkaar nodig, ook in de regio Foodvalley. Vanuit het Rijk wordt hiervoor goede planning en monitoring verwacht. In de Stichting werken marktpartijen en overheden al 15 jaar constructief met elkaar samen.  

Hoe typeer jij de ontwikkelingen van de vastgoedmonitor van de afgelopen jaren?

“De provincie Utrecht heeft in haar omgevingsvisie vastgelegd om de komende 20 jaar circa 150.000 woningen te bouwen. Om dit te kunnen realiseren, hebben overheden en de markt elkaar nodig, ook in de regio Foodvalley. Vanuit het Rijk wordt hiervoor goede planning en monitoring verwacht. In de Stichting werken marktpartijen en overheden al 15 jaar constructief met elkaar samen.  

We hebben onze data orde

Publieke en private partijen werkten de afgelopen 15 jaar samen in Regio Foodvalley. Hoe kijk jij naar de ontwikkeling van die samenwerking?

“Ik zie al veel jaren in de regio Foodvalley dat overheden en marktpartijen willen samenwerken. Dat heeft ertoe geleid dat er een visie is gevormd en plannen zijn gemaakt. Hierbij is het van belang dat de data op orde is. De provincie Utrecht heeft met marktpartijen, gemeenten, bouwpartijen en waterschappen een convenant Duurzame woningbouw opgesteld dat op 23 juni ondertekend wordt. Ik heb er vertrouwen in dat dit convenant goed geïmplementeerd wordt in de regio FoodValley. Als provincie Utrecht hebben we daar behoorlijk aan getrokken, omdat we samen met gemeenten en bouwpartners van betekenis willen zijn. Niet alleen in de hoeveelheid woningen, maar ook in de toekomstbestendigheid daarvan. Dus de vraag die we moeten stellen is: zijn de woningen betaalbaar en circulair, maar worden ze ook op de juiste plek gebouwd als je kijkt naar de relatie met klimaatadaptatie?” 

Bouw- en woonagenda

Woningnood is een groot maatschappelijk vraagstuk – wat kan VGM daar volgens jou concreet in betekenen?

“Het wordt steeds urgenter. Het rijk wil heel veel en heel snel. Minister Hugo de Jonge presenteerde de Bouw- en Woonagenda. Ik ben blij dat die er ligt. En als ik zie wat daarin staat: versnelling en betaalbaarheid van de woningbouw, een thuis voor iedereen, dus ook in combinatie met zorg, verduurzaming, leefbaarheid en veiligheid. Dat zijn precies de thema’s die in de Vastgoedmonitor geregeld op de agenda staan en waarbij we van meerwaarde zijn.

Belangrijke vraagstukken zijn: Hoe groot is het tekort? Wat voor soort woningen moeten er komen? Wanneer? Wat zijn de trends en waar liggen de kansen? Hoe houden we de markt actueel? Hoe versnellen we onze bouwprocessen verantwoord. Wat kan je doen aan doorstroming? Hoe zet je flexwoningen goed in? Deze moeten nog een plek krijgen in de Vastgoedmonitor. Ik heb er vertrouwen in dat we de ambities die het Rijk heeft kunnen vormgeven in de monitoring in de regio Foodvalley. Dat betekent dat de monitor constant in ontwikkeling moet zijn.” 

Wat zie jij als stip op de horizon voor de vastgoedmonitor voor de komende jaren?

“Ambities en plannen zijn er genoeg in de regio. In de Vastgoedmonitor bekijken we samen het hele gebied om te zien waar de meest logische plekken zijn om daaraan invulling te geven. Maar daarnaast moeten we ook laten zien hoe we die concrete bouwplannen inhoud en vorm willen geven. We moeten met concrete voorstellen aan het Rijk laten zien en wat we van het Rijk nodig hebben om deze plannen tot uitvoering te brengen. Dat zijn ook zeker financiële middelen. We moeten ook nadenken welke partijen we hier nog meer bij moeten betrekken, zoals pensioenfondsen - of met zorgaanbieders.”

Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht