Interview Roel Kremers

Roel Kremers, oud-voorzitter Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley: “Vastgoedmonitor voedt het bestuurlijk lef”

“Wethouders laten de oren vaak hangen naar hun gemeenteraad. Dat snap ik, want over vier jaar zijn er weer verkiezingen, maar je hebt naast je oren ook ruggengraat en sterke knieën. Die moet je tonen. De Vastgoedmonitor geeft bestuurders munitie om dat te doen. Op basis van controleerbare feiten, harde data en deskundige analyses. Je kijkt ermee over de eigen gemeentegrenzen, in de keuken van je buren en je creëert kansen voor samenwerking. Zo voedt de Vastgoedmonitor het lef van bestuurders.” Aldus Roel Kremers, hij was voorzitter van de stichting in de jaren 2014 - 2018.

“Er blijft een hele mooie toekomst voor de monitor weggelegd. Want het monitoren van vastgoed en alle ontwikkelingen eromheen, met bevolking en verhuisbewegingen, dat is waardevol en dat moeten we blijven doen. We moeten weten wat er speelt en gaat spelen om samen in de regio de goede dingen te kunnen doen.Ik zou naast het meten en weten wel graag een ontwikkeling zien in de meer aanbevelende sfeer. Toekomstgericht. Om ook uiteindelijk de stap te kunnen maken van ‘meten is weten’ naar beleid. Zonder dat Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley een politiek orgaan wordt.” 

Beducht op weerstand

“De start van de Vastgoedmonitor vroeg veel geduld van de initiatiefnemers. Zij nodigden gemeenten uit om in te stappen en mee te doen met de dataverzameling en -analyse. Dat kon toen voor een habbekrats. Toch was er veel scepsis. Niemand van de bestuurders van de andere ‘WERV-gemeenten’, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal zag er aanvankelijk heil in. Men was beducht op weerstand in de gemeenteraden en hanteerde het standpunt dat het bedrijfsleven zichzelf maar moest bedruipen. Gelukkig is dat voorbij!”

Gemeenten namen verantwoordelijkheid

“Mijn voorzittersjaren, van 2014 tot en met 2018 volgden op de ‘schrale jaren’ met de naweeën van de kredietcrisis van 2008 en 2009. Het kwam eropaan. Bedrijven vielen om, aannemers en makelaars klaagden steen en been. Schraalhans was keukenmeester. 

Jan Winsemius opende ons jaar na jaar de ogen met zijn data-analyse bij de verschillende aspecten van de vastgoedontwikkelingen. De trek vanuit de Randstad kondigde zich aan en gemeenten zagen inmiddels het belang van publiek-private samenwerking. Ze namen hun verantwoordelijkheid en wilden de Vastgoedmonitor graag bij elkaar houden. Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel sloten aan.”

Unicum: beide provincies

“Het feit dat zowel provincie Utrecht als provincie Gelderland gingen deelnemen in de bestuursvergaderingen van de Vastgoedmonitor mag ook wel een unicum genoemd worden. Beide provincies voerden eigen beleid om het gebied van woningbouw. Hoe waardevol is het dan om elkaar te treffen in een instituut als Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley.” 

Woningnood is een groot maatschappelijk vraagstuk – wat kan de Vastgoedmonitor volgens jou concreet daarin betekenen?

“Iedereen roept dat er woningnood is en ik geloof daar ook wel in, maar meten is weten. Als je ermee aan de gang wil, moet je wel de feiten op een rij hebben. Wethouders worden op pad gestuurd door gemeenteraden die veelal niet verder kijken dan de eigen gemeentegrens. Met de Vastgoedmonitor krijg je inzicht in elkaars bestemmingsplannen. Je ziet exact waar de woningnood hoog is - of wordt. Je ziet de doelgroepen. Je kunt samen tot duurzame oplossingen voor de regio komen.

De Vastgoedmonitor reikt daarvoor munitie aan, de data is door deskundigen ontsloten. Een volgende stap kan zijn dat de Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley extra inzet op het tonen van visie. Dan kan de Vastgoedmonitor een document worden dat standaard op tafel ligt bij alle coalitiebesprekingen.”

Roel Kremers, oud-voorzitter Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley