Interview Timo Wagteveld

Timo Wagteveld lid van de raad van advies namens Regio Foodvalley: “De Vastgoedmonitor houdt mij bij de les als het gaat om het uitzetten van nieuwe beleidsmaatregelen”

“Een belangrijke ontwikkeling is geweest dat we de Vastgoedmonitor helemaal online beschikbaar hebben gemaakt. De monitor is daarbij digitaal geïntegreerd met de website, zodat alle actuele informatie met een paar muisklikken voorhanden is. Uiteraard sluit dat helemaal aan bij dit digitale tijdperk.” Dit zegt Timo Wagteveld, lid van de raad van advies namens Regio Foodvalley. 
“Een andere belangrijk stap is ook dat we de Vastgoedmonitor hebben gekoppeld aan de woonagenda en het regionale actieprogramma. Dit doen we door op actuele thema’s zoals Duurzaamheid en Wonen & Zorg verdiepend cijfermateriaal en analyse te geven.” 

Publieke en private partijen werkten de afgelopen 15 jaar samen in Regio Foodvalley. Hoe kijk jij naar de ontwikkeling van die samenwerking? 

“Die samenwerking is altijd goed geweest en is de laatste jaren ook sterker geworden. Niet alleen voor de Vastgoedmonitor, maar ook door de gezamenlijke themabijeenkomsten in elk voor- en najaar. De problemen in de woningmarkt dwingen ons ook om de samenwerking te versterken. Dat gebeurt ook, denk aan de verstedelijkingsstrategie en de samenwerking voor betaalbaar bouwen. Typerend voor de wil tot samenwerking is dat de samenwerking en de bijeenkomsten in de achterliggende twee ‘coronajaren’ gewoon (in aangepaste vorm) zijn doorgegaan.”

Woningnood is een groot maatschappelijk vraagstuk – wat kan de Vastgoedmonitor daarin volgens jou concreet betekenen? 

“Het meest waardevolle van de Vastgoedmonitor vind ik de ervaringen, inzichten en vooruitzichten van markpartijen. Zonder hen is de woningmarkt immers geen woningmarkt en worden de meeste woningen niet gebouwd. Het houdt mijzelf bij de les als het gaat om het uitzetten van nieuwe (beleids)maatregelen. Heel kort gezegd: marktpartijen zorgen dat het gebeurt, en de overheid zorgt dat het rechtmatig gebeurt (althans dat is de bedoeling). In dat speelveld kan de Vastgoedmonitor goed dienen als gespreksplatform, monitor van markttrends èn aandrager van innovatie en inzichten.”

Wat zie jij als stip op de horizon voor de Vastgoedmonitor voor de komende jaren?

“Vastgoedmonitor moet in ieder geval het goede vasthouden dat in het verleden is opgebouwd. Stip op de horizon is wat mij betreft het verder vergroten van de kring van deelnemers, zowel aan de publieke als private kant.” 

Timo Wagteveld raad van advies Regio Foodvalley