Regio

Voor het derde achtereenvolgende jaar ligt de bevolkingsgroei duidelijk boven het gemiddelde van de periode daarvoor én ook duidelijk hoger dan de bevolkingsprognoses. De nieuwste Primos prognose (2019) corrigeert de grotere groei van de afgelopen jaren door in het eerste jaar alle extra aantallen toe te voegen. Vervolgens gaat de prognose op het oude niveau door.

De opgave voor de regio wordt in sterke mate bepaald door sterkere huishoudensgroei. Eén gevolg is een bouwproductie die al drie jaar op een historisch hoog niveau ligt. Een andere consequentie is een sterke afname in het aanbod koopwoningen in de bestaande voorraad en een sterke prijsstijging van koopwoningen.

De regio staat niet negatief tegenover die groei. Sterker, de samenwerking in Foodvalley is juist gestart met de doelstelling om de regio economisch sterker te maken. De groei past binnen die ambitie. Het is de komende jaren wel van belang een antwoord te bieden op de gevolgen van die groei. Het risico is dat de aantrekkingskracht van de regio er voor zorgt dat nieuwbouwwoningen in toenemende mate worden bezet door nieuwkomers. Dat gaat ten koste van de doorstroming in de regio, waardoor de woningmarkt verder op slot raakt. Uiteindelijk is het belangrijkste risico dat de woningmarkt voor steeds grotere groepen ontoegankelijk wordt.

Voor de planning in de regio is het van belang op basis van een bijstelling van de eigen prognose te komen tot een bijstelling van het regionale woonprogramma. Dat programma moet er rekening mee houden dat de druk op de regio mogelijk langdurig veel groter is dan de oude prognoses en de nieuwste Primos prognose doet vermoeden. Anderzijds moet de programmering een basis vinden in een realistisch groeiscenario, dat ook gebaseerd is op de verwachte ontwikkelmogelijkheden.