Wonen en zorg

Wonen en Zorg zijn sterk in ontwikkeling. Veel mensen die nu intramuraal zijn gehuisvest, wonen vanaf 2021 zelfstandig in de wijk. Dat vraagt om vernieuwende woonvormen. Vastgoed en Zorg hebben elkaar daarvoor nodig. Hoe gaan we dat doen in Regio Foodvalley?

Inspiratie, kennisdeling en discussie over de samenwerking tussen Vastgoed en Zorg staan centraal tijdens het symposium op 7 november. Er zijn veel inspirerende voorbeelden. Daar gaan we meer over horen. Zijn deze bruikbaar in onze regio? Brengen ze ons op vernieuwende gedachten en concepten? Welke adequate huisvesting willen we in onze regio realiseren en welke volgende stap kunnen we met elkaar zetten? Vraagstukken die allemaal aan bod komen tijdens het themasymposium van de Stichting Vastgoedmonitor regio Food Valley.

Sprekers die ervaring opdeden in de praktijk prikkelen ons om mee te praten over de toekomst van ‘beschermd wonen’ en ‘anders wonen’. Zorg- en welzijnsorganisaties in de regio zijn van harte uitgenodigd. Na afloop van het plenaire programma is er voldoende gelegenheid om te netwerken. Traditiegetrouw sluiten we af met een borrel.

Programma donderdag 7 november
14.30 - 15.00 Ontvangst met koffie en thee
15.00 - 15.20 Opening door de dagvoorzitter Marieke Overduin en wethouder Engbert Stroobosscher
15.20 - 16.00 De opgave van beschermd wonen door Marnix Norder, voorzitter van Aedes
16.00 - 16.15 Wonen in een wijkcollectief door Rienk Buter, directeur wonen van Kwintes
16.15 - 16.30 Niet meer op straat: Merwedehuusjes door Els van Leeuwen en Mireille Henderson
16.30 - 16.40 Pauze
16.40 - 17.10 Interactieve deelname met stellingen door Marieke Overduin
17.10 - 17.30 Reflectie, samenvatting en afsluiting
17.30              Netwerkborrel

Locatie: Down Town Veenendaal, Tuinstraat 133 Veenendaal. Parkeren kan in één van de nabijgelegen (betaalde) parkeergarages, zoals Tricotage of de Arie van Hensbergengarage. 

U bent van harte welkom.