Woningmarkt

De woningmarkt blijft onder hoogspanning staan. Voor de regio Foodvalley betekent dit dat sprake is van een afnemend aanbod aan koopwoningen, groeiende wachtlijsten in de sociale huur. Tegelijk is sprake van een stijgend prijsniveau omdat dezelfde woning steeds duurder wordt én een stijgend gemiddeld prijsniveau omdat het aanbod goedkopere woningen afneemt. 

Onder diezelfde marktdruk is in 2018 voor het derde achtereenvolgende jaar een nieuwbouwproductie gerealiseerd die veel hoger ligt dan hert gemiddelde in de 10 jaar daarvoor. In het eerste van die drie topjaren was nog sprake van een inhaalslag na de crisis. Nu wordt die productie in belangrijke mate gevoed door het regionale en landelijke tekort aan woningen.