Woningmarkt

De woningmarkt blijft onder hoogspanning staan. Voor de regio Foodvalley betekent dit vooral dat sprake is van blijvend zeer laag aanbod  aanbod aan koopwoningen. Tegelijk is sprake van een stijgend prijsniveau omdat dezelfde woning steeds duurder wordt én een stijgend gemiddeld prijsniveau omdat het aanbod goedkopere woningen afneemt. 

Onder diezelfde marktdruk is in 2019 voor het vierde achtereenvolgende jaar een nieuwbouwproductie gerealiseerd die veel hoger ligt dan hert gemiddelde in de 10 jaar daarvoor. In het eerste van die drie topjaren was nog sprake van een inhaalslag na de crisis. Nu wordt die productie in belangrijke mate gevoed door het regionale en landelijke tekort aan woningen.

Waar heel Nederland minder bouwt dan er volgens de prognoses nodig is, bouwt Foodvalley structureel meer. De prognoses wijken zodanig structureel af van de werkelijkheid dat ze vandaag een slecht sturingsinstrument aan het worden zijn. Er is sprake van:

  1. onderschatting van de groei op landelijk niveau;
  2. overschatting van de mogelijkheden voor de Randstad om aan de vraag te voldoen;
  3. overschatting van de vraag naar te kleine en te dure stedelijke woningen;
  4. onderschatting van de locatievoorkeuren van marktpartijen in een markt met een “overschot” aan (ingewikkelde) bouwlocaties.

Het antwoord in de Randstad is een duur programma aangevuld met gereguleerde huurprogramma's, waarbij naast sociale huur meer aanbod in de middenhuur is. Daarmee is de groep met een inkomen van meer dan 1,5 keer modaal die wil kopen, maar die niet het duurste programma zoekt, niet bediend. Zo ontstaat er op een bovenprovinciale schaal een zoektocht naar groenstedelijke woonmilieus.