Impressie regiosymposium Wonen en Zorg

In het stedelijk rumoer van DownTown zijn we geïnspireerd door drie sprekers over de ontwikkelingen binnen Wonen en Zorg. Marnix Norder (voorzitter Aedes) nam ons mee in de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De samenwerking daarbinnen mag niet hangen op personen maar op afspraken en convenanten.  Die samenwerking is ook noodzakelijk omdat we van Den Haag niks te verwachten hebben. Dat maakt ons samen met elkaar verantwoordelijk.

Samen moeten we werken aan sociale inclusie, want dat gaat niet vanzelf. Landelijk is er een toenemende vraag aan zorggeschikte woningen nabij voorzieningen voor senioren en een behoefte aan woonvormen met community/gemeenschapszin.
Inclusie kwam ook terug in de presentatie van Rienk Buter (directeur wonen bij Kwintes). Rienk pleit voor tegelijkertijd innoveren in het fysieke en sociale domein, want dat maakt inclusie succesvol. Een succesfactor bij het concept WijckWonen is dan ook dat toekomstige bewoners vanaf het prille begin hebben gewerkt aan WijckWonen en zelf hebben meegebouwd aan hun woningen.

Els van Leeuwen (programmamanager gemeente Dordrecht) nam ons mee in de realisering van vijf Merwedehuusjes voor Dordrechters met afwijkend gedrag. De zorgpartners hebben hierbij geadviseerd waar deze skeave huse moeten komen.  De buurt was eerst huiverig maar inmiddels zijn de buurtbewoners betrokken en gaan nadenken over wat zij kunnen doen voor de bewoners van de Skaeve Huse.

In de afsluitende paneldiscussie kwam naar voren dat het scheiden van wonen en zorg voorlopig wel doorgaat en dat vastgoedontwikkelaars en rol hebben bij het huisvesten van kwetsbare mensen. Vastgoedontwikkelaars gaven aan zich ook niet meer een in hokje te laten duwen en niet alleen bezig te zijn met koop en eengezinswoningen. De woningcorporaties benadrukten dat we met zijn allen een taak hebben en dat regionaal samenwerken meer verrassende invalshoeken oplevert dan lokale samenwerking. Geconcludeerd werd dat de samenwerking tussen vastgoed en zorg steeds beter gaat en dat het de uitdaging is om boven de deelbelangen uit te stijgen. Uiteindelijk ligt de oplossing namelijk niet in woonvormen maar in onze mindset en hoe wij hier met elkaar met dit vraagstuk omgaan.

Kortom een inspirerende, nuttige en gezellige middag met een uitgebreide mix van vastgoedpartners, overheid, zorg en welzijnspartners en woningcorporaties!