Welkom

De Stichting Vastgoed Monitor Regio Foodvalley is opgericht in januari 2007 op initiatief van een aantal ondernemers actief binnen de vastgoedsector in de regio Foodvalley. Inmiddels hebben allerlei publieke en private partijen, zoals de regionale gemeenten en corporaties,  zich bij de stichting aangesloten en fungeert de stichting als een platform voor gezamenlijk onderzoek en overleg binnen de regio.  

De Stichting streeft de volgende doelstellingen na:

 • Het bevorderen van de samenwerking tussen publieke en private partijen in de Regio Foodvalley.

 • Het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in de regio in zijn algemeenheid en daarbinnen de woningmarkt in het bijzonder.

Daartoe organiseert de stichting jaarlijks een verschillende bijeenkomsten, waarvan de belangrijkste de presentatie is van de jaarlijkse vastgoedmonitor, in juni. In het verleden was die vastgoedmonitor een papieren verslag van de jaarlijkse analyse van de regionale vastgoedmarkt. Nu staat de vastgoedmonitor online, en hebben participanten in de stichting ook direct toegang tot de achterliggende marktdata.

De vastgoedmonitor draagt bij aan een succesvolle programmering  in de regio. De huidige marksituatie wordt afgezet tegen de ambities van de Foodvalley. Analyses maken onderdeel uit van de themabijeenkomsten en jaarlijkse traditionele vastgoedmonitor. De bijeenkomsten bieden een open platform voor partijen om met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij wordt vanuit de stichting met de conclusies en aanbevelingen van de analyses ook steeds een inhoudelijke input geleverd voor een optimale ruimtelijke inrichting en programmering van de Foodvalley.

De bijeenkomsten hebben tevens een netwerkfunctie. Het belang voor overheden, woningcorporaties, beleggers, bedrijfsleven en kennisinstituten is dat zij het netwerk en de uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruiken om te komen tot een betere toekomst voor de regio Foodvalley.

Voor informatie over het project Vastgoedmonitor Foodvalley kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 06-53898854 of mailen naar info@vastgoedmonitorfoodvalley.nl

Nieuws

 • news title

  Afscheid

  De afgelopen 6 jaar ben ik met veel plezier voorzitter geweest van het bestuur van de Stichting Vastgoedmonitor Regio Food Valley. Nu, vanwege andere werkzaamheden, is het tijd het stokje over te dragen en daarmee voor een kleine terugblik.

  17 juni 2024 | Ede
 • news title

  Vergrijzing

  Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar senioren huisvesting de komende jaren sterk gaan toenemen. Het aantal 65+ huishoudens groeit tot 2033 het snelst met maar liefst een half miljoen!

  6 mei 2024 | Ede
 • news title

  Uitdagingen en versnellen

  Inmiddels ontvangt Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley steeds meer bekendheid, door onder meer het organiseren van inspiratielunches en een hoofdsymposium.

  20 maart 2024 | Ede