Welkom

De Stichting Vastgoed Monitor Regio Foodvalley is opgericht in januari 2007 op initiatief van een aantal ondernemers actief binnen de vastgoedsector in de regio Foodvalley. Inmiddels hebben allerlei publieke en private partijen, zoals de regionale gemeenten en corporaties,  zich bij de stichting aangesloten en fungeert de stichting als een platform voor gezamenlijk onderzoek en overleg binnen de regio.  

De Stichting streeft de volgende doelstellingen na:

 • Het bevorderen van de samenwerking tussen publieke en private partijen in de Regio Foodvalley.

 • Het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in de regio in zijn algemeenheid en daarbinnen de woningmarkt in het bijzonder.

Daartoe organiseert de stichting jaarlijks een verschillende bijeenkomsten, waarvan de belangrijkste de presentatie is van de jaarlijkse vastgoedmonitor, in juni. In het verleden was die vastgoedmonitor een papieren verslag van de jaarlijkse analyse van de regionale vastgoedmarkt. Nu staat de vastgoedmonitor online, en hebben participanten in de stichting ook direct toegang tot de achterliggende marktdata.

De vastgoedmonitor draagt bij aan een succesvolle programmering  in de regio. De huidige marksituatie wordt afgezet tegen de ambities van de Foodvalley. Analyses maken onderdeel uit van de themabijeenkomsten en jaarlijkse traditionele vastgoedmonitor. De bijeenkomsten bieden een open platform voor partijen om met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij wordt vanuit de stichting met de conclusies en aanbevelingen van de analyses ook steeds een inhoudelijke input geleverd voor een optimale ruimtelijke inrichting en programmering van de Foodvalley.

De bijeenkomsten hebben tevens een netwerkfunctie. Het belang voor overheden, woningcorporaties, beleggers, bedrijfsleven en kennisinstituten is dat zij het netwerk en de uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruiken om te komen tot een betere toekomst voor de regio Foodvalley.

Voor informatie over het project Vastgoedmonitor Foodvalley kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 06-53898854 of mailen naar info@vastgoedmonitorfoodvalley.nl

Nieuws

 • news title

  Hoge woningprijzen en/of woningnood!

  Lokaal, provinciaal en ook nationaal wordt onderkend dat de woning schaarste vraagt om extra inzet in de woningbouw, opdat er de komende jaren duizenden woningen extra worden gerealiseerd.

  1 juli 2021 | Ede
 • news title

  Symposium van donderdag 17 juni

  Hartelijk dank voor uw online deelname aan ons jaarsymposium op 17 juni. Wilt u alle bijdragen nog eens terugkijken? Dat kan hier.

  4 mei 2021 | Ede
 • news title

  Marieke Overduin fietst door de regio

  Marieke Overduin, voorzitter van Stichting Vastgoedmonitor laat zien wat de impact is.

  3 mei 2021 | Ede