Symposium van de Stichting Vastgoedmonitor regio FoodValley op donderdag 20 juni 2019.

Ontwikkelingen op de woningmarkt gaan razendsnel. De behoeften van de woonconsument veranderen ingrijpend. Hoe speelt u daarop in? Laat u informeren en inspireren tijdens het jaarlijkse symposium van de Stichting Vastgoedmonitor regio FoodValley.

Primeur: 
Presentatie van de geheel vernieuwde, digitale Vastgoedmonitor 2.0 van regio Foodvalley.
Met: debat, ontmoeting, feiten, cijfers, risico’s en scenario’s rondom de volkshuisvestingsvraag in de regio. Jan Winsemius - Bureau Middelkoop zal naast de actuele stand van zaken op de woningmarkt, feiten en conclusies uit de Vastgoed-en planmonitor 2019, dit jaar ook vastgoedmonitor 2.0 presenteren.

Tevens hebben wij Peter Boelhouwer bereidt gevonden om te komen spreken over thema; "Hoe maak je beleid op de woningmarkt?"
Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft.

Tijd en plaats: 
donderdag 20 juni 2019 om 15.00 uur in Cunerakerk, Kerkplein 1 Rhenen.

15.00 - 15.30 uur ontvangst
15.30 uur start programma onder leiding van dagvoorzitter Marieke Overduin
15.35 uur opening door de burgemeester van Rhenen
15.40 uur Voorstellen wethouders RO en volkshuisvesting Foodvalley door Marieke Overduin
15.45 uur presentatie, Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft
16.30 uur presentatie Jan Winsemius, adviseur Bureau Middelkoop
17.15 uur debat o.l.v. Marieke Overduin
17.45 uur Afsluiting en slotwoord met o.a. het aanbieden van de Monitor 2018 aan de burgemeester van Rhenen
17.50 uur afsluiting en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Voor leden is de toegang gratis. Voor niet leden brengen wij p.p. €75,- excl. btw. in rekening.