Interview Aart de Kruijf

Aart de Kruijf voorzitter raad van advies Vastgoedmonitor:
“Ik voorzie verdergaande samenwerking, nog meer besef van elkaar nodig hebben op langere termijn

“De ontwikkeling van de Vastgoedmonitor is heel bijzonder. De monitor begon in de periode dat vooral de provinciale overheid een geweldige invloed had op de hele programmering van woningbouw. Ik was van 2005 tot 2020 wethouder ruimtelijke ordening in Barneveld. Toen zat ik als gemeentebestuurder in de raad van advies en later werd ik daar onafhankelijk voorzitter van.” 

Hoe typeer jij de ontwikkelingen van de vastgoedmonitor van de afgelopen jaren?

“Toen de regionale programmering in werking trad, is de vastgoedmonitor ontstaan. Steeds meer andere partijen dan overheden werden bij de ontwikkeling betrokken: dan heb ik het over ontwikkelaars, aannemers en woningcorporaties. Dat was nodig omdat overheden ook geleidelijk aan wel begrepen dat zij alleen die taak van woningprogrammering niet konden realiseren en elkaar nodig hadden om tot succes te komen.” 

Wat zie jij als stip op de horizon voor de vastgoedmonitor voor de komende jaren?

“Verdergaande samenwerking. Nog meer geloof van partijen in elkaar en nog meer besef van elkaar nodig te hebben op langere termijn. Want de opgave is en blijft heel groot en die kan onmogelijk gerealiseerd worden door de overheid of de marktpartijen alleen. Het unieke van onze vastgoedmonitor is dat ie regionaal is. Dat versterkt ook de samenwerking tussen de gemeentes en de ontwikkelaars die in de regio actief zijn. Daar moeten we volgens mij samen de schouders onder zetten.” 

Aart de Kruijf voorzitter raad van advies Vastgoedmonitor