Interview Hans Koopman

Hans Koopman, directeur-eigenaar Kelderman Groep: “Er was veel argwaan bij de neutraliteit van wat we wilden opzetten. Dat is ook begrijpelijk”

“Toen wij als initiatiefnemers vijftien jaar geleden begonnen met een idee voor een vastgoedmonitor hadden we een heel duidelijk beeld hoe dat zou moeten. Daarmee gingen we eerst eens te biecht bij een aantal gemeentes. Om hen ervoor te winnen. Er was heel veel scepsis: “Jullie zijn marktpartijen. Hoe onafhankelijk is zo’n monitor? Jullie schrijven zeker op dat er heel veel gebouwd moet worden?” Dus er was veel argwaan bij de neutraliteit van datgene wat we wilden opzetten. En dat is ook heel begrijpelijk. Inmiddels is het tij gelukkig wel gekeerd. De Vastgoedmonitor heeft zich de afgelopen vijftien jaar bewezen als platform van publieke en private partijen.”

Wat zie jij als stip op de horizon voor de Vastgoedmonitor voor de komende jaren?

“Er blijft een hele mooie toekomst voor de monitor weggelegd. Want het monitoren van vastgoed en alle ontwikkelingen eromheen, met bevolking en verhuisbewegingen, dat is waardevol en dat moeten we blijven doen. We moeten weten wat er speelt en gaat spelen om samen in de regio de goede dingen te kunnen doen.
Ik zou naast het meten en weten wel graag een ontwikkeling zien in de meer aanbevelende sfeer. Toekomstgericht. Om ook uiteindelijk de stap te kunnen maken van ‘meten is weten’ naar beleid. Zonder dat Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley een politiek orgaan wordt.” 

Hans Koopman, directeur-eigenaar Kelderman Groep