Interview Jaco Poppe

Jaco Poppe directeur bij BOOT:
“Het belang van de publiek-private samenwerking is echt enorm voor deze regio”

“BOOT is een organiserend ingenieursbureau uit Veenendaal. Wij zijn al geruime tijd betrokken bij de Vastgoedmonitor. Sinds twee, drie jaar als partner en daarvoor volgden wij ook altijd de kennissessies.”

Woningnood is een groot maatschappelijk vraagstuk – wat kan de Vastgoedmonitor regio Foodvalley daar volgens jou concreet in betekenen? 

“Als we kijken naar de woningnood dan zien we dat dat een landelijk probleem is. We zien ook dat de druk in de regio echt toeneemt. De Vastgoedmonitor levert nu al geruime tijd, al jarenlang, data. Daardoor hebben we enorm goed inzicht en dat heeft als voordeel dat we samen kunnen terugkijken in de tijd, we kunnen trends echt goed signaleren. 

Door de Vastgoedmonitor hebben we samen een gedeeld beeld van de werkelijkheid en dat is enorm sterk. Want dat gedeelde beeld van de werkelijkheid dat staat en op basis daarvan kunnen we acties gaan ondernemen. Met elkaar.”

Wat zie jij als stip op de horizon voor de Vastgoedmonitor voor de komende jaren?

“Voor de toekomst zie ik het zo voor me dat we het goed voor elkaar hebben als het gaat om delen van kennis. We weten wat er gebeurt in de regio. En tegelijkertijd kunnen we de samenwerking nog intensiveren, vanuit de publieke partijen en vanuit de private partijen. Zodat we elkaar goed weten te vinden ook op de uitvoering van de projecten die we hebben. Want zodra we echt op projectniveau samenwerken kunnen we snelheid maken en schakelen.

Vanuit ons als ingenieursbureau denk ik dat we juist ook op locatieniveau een goede bijdrage kunnen leveren. Doordat we de risico’s tijdig in beeld hebben. Ook op die manier zorgen we ervoor dat er geen tijd verloren gaat.”

Jaco Poppe, directeur BOOT Veenendaal