Interview Kees de Jong

Kees de Jong, De Bunte Vastgoed: “We krijgen het bijna dubbel voor de kiezen, we gaan echt flink groeien”

“De Bunte Vastgoed is betrokken geweest bij de oprichting van de Vastgoedmonitor. Voorheen trokken de partijen op de woningmarkt gescheiden op. Aan de ene kant had je de gemeente en de semi-overheid, dus de woningcorporaties. En dan had je aan de andere kant de commerciële partijen zoals de makelaars, de ontwikkelaars en de bouwbedrijven. Die gingen elk hun eigen weg.”

Hoe typeer je de ontwikkelingen van de Vastgoedmonitor van de afgelopen jaren?

“Ik zie het proces van de totstandkoming en de impact van de Vastgoedmonitor heel positief. We hebben nu een platform in de regio om samen te bekijken hoe we het beste samenwerken om in deze steeds wisselende woningmarkt stappen te kunnen zetten. We staan in de regio Foodvalley voor een behoorlijk grote woningbouwopgave: hier komen veel mensen vanuit het Westen naartoe. Ook heeft de regio een eigen, autonome groei. We krijgen het dus bijna dubbel voor de kiezen, we gaan echt flink groeien. Hoe gaan we daar dan, met de beperkte gronden die we hebben, het beste mee om?”

Wat zie jij als stip op de horizon voor de Vastgoedmonitor voor de komende jaren?

“Als ik kijk naar waar we vandaan komen en waar we nu staan, dan zie ik dat we als Vastgoedmonitor inmiddels een stevige partij zijn geworden. Laten we dat vasthouden. We zijn een beste gesprekspartner, steeds nadrukkelijker ook richting de overheid. Zowel provincie Utrecht als provincie Gelderland zijn nu deelnemers geworden in de Vastgoedmonitor. En ik denk dat we zelfs voor de landelijke politiek een serieuze partij zijn geworden. Wat we samen in regio Foodvalley doen, is behoorlijk uniek.”

Kees de Jong, De Bunte Vastgoed