Interview Peter Kerris

Peter Kerris, gedeputeerde Provincie Gelderland: “Alleen door samen te werken kunnen we de woningbouwopgave in Foodvalley aan”

“Gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal! De stichting Vastgoedmonitor biedt inzicht in de ontwikkelingen in de woningmarkt van de regio Foodvalley. Tot 2040 moeten hier 40.000 woningen worden gebouwd worden. Een stad zo groot als Ede! Daar hebben we de Vastgoedmonitor hard voor nodig. 

Naast de monitor heeft de stichting haar meerwaarde bewezen in het agenderen en verder brengen van woonvraagstukken in de regio. Met name de verbindingen die zij legt tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen zijn daarbij van grote waarde. 

Alleen door samen te werken kunnen we de woningbouwopgave in Foodvalley aan. Ik hoop dat de stichting daarin ook de komende 15 jaar haar bijdrage blijft leveren!”

Peter Kerris, gedeputeerde Provincie Gelderland