Interview Teun van der Velde

Teun van der Velde, oud-voorzitter raad van advies: “Inmiddels is de ambtelijke betrokkenheid behoorlijk gegroeid” 

“De vastgoedmonitor is de afgelopen vijftien jaar gegroeid in acceptatie vooral bij de overheden. De bedoeling was een platform te creëren en de samenwerking te vergroten. In het begin waren de ambtenaren wat terughoudend en dat is gelukkig veranderd. Er is steeds meer waardering voor onze onderzoeken en samenwerkingen. Dit heeft best lang geduurd maar inmiddels is de ambtelijke betrokkenheid behoorlijk gegroeid. Timo Wagteveld heeft hierin een positieve bijdrage geleverd vind ik.”

Publieke en private partijen werkten de afgelopen 15 jaar samen in Regio Foodvalley. Hoe kijk jij naar de ontwikkeling van die samenwerking? 

“Ik merk dat de politiek altijd wat afstand gehouden heeft. Omdat de politiek uit verschillende gemeentes bestaat en hun eigen lijnen uitzetten, vind ik dat heel begrijpelijk. Acceptatie was er wel, maar samenwerken was lastig in verband met het eigen beleid per gemeenten. Wel is er een goed platform om de discussies te voeren. De bijeenkomsten en de rapporten die we genereren zijn van goed niveau en dat is een compliment voor het bestuur. Wel zou ik aanraden om de aanbevelingen en conclusies uit de rapporten meer om te zetten naar daden. Laat totaal onafhankelijk mensen de rapporten beoordelen om wat scherper neer te zetten wat er echt moet gebeuren.”

Woningnood is een groot maatschappelijk vraagstuk – wat kan de Vastgoedmonitor daarin volgens jou concreet betekenen? 

“De Vastgoedmonitor zou mogelijk in samenwerking met deskundigen een concreter plan kunnen neerleggen. De woningnood bij de middengroepen moet wat minder groot worden en dit zou door een andere opzet te kiezen wellicht kunnen. Kosten voor de bouw van een woning en de kosten van de grond zijn zeer afwijkend van de verkoopprijs. Dit treft de middenklasse. Begrijpelijk, maar misschien kan de Vastgoedmonitor rekenmodellen en een plan maken. De modale werknemer heeft hier last van en voor hen moeten er concretere plannen komen.”

Wat zie jij als stip op de horizon voor de Vastgoedmonitor voor de komende jaren?

“Vooral concrete plannen vormen een belangrijk aandachtspunt. Lever plannen op waar niemand omheen kan en die ten gunste van de burger zijn. De burger moet profijt krijgen. Voor ons als rijke samenleving moet dit geen punt zijn.
Laten we nu eens een rondetafelgesprek arrangeren waarbij alle betrokkene aanwezig zijn, hun petten af zetten en onder leiding van neutrale voorzitter(s) het woningbeleid voor de modaal bespreken.” 

Teun van der Velde, oud-voorzitter raad van advies.