Afscheid

Door Marieke Overduin – bestuurslid Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley

De afgelopen 6 jaar ben ik met veel plezier voorzitter geweest van het bestuur van de Stichting Vastgoedmonitor Regio Food Valley. Nu, vanwege andere werkzaamheden, is het tijd het stokje over te dragen en daarmee voor een kleine terugblik.

Terugblik:

Toen ik als voorzitter begon, bestond de Stichting al 10 jaar, opgezet door ondernemers met als doel cijfermatige onderbouwing te leveren voor de woningbouwprogrammering in de regio FV. Cijfers zijn nog steeds een belangrijke pijler van de Stichting Vastgoedmonitor, maar daarnaast hebben we de afgelopen 6 jaren ook fors geïnvesteerd in de Stichting als hét samenwerkingsverband tussen overheid, markt  en corporaties in de regio Food Valley. We hebben initiatieven gelanceerd, symposia en netwerkmomenten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen vastgoedprofessionals en beleidsmakers. En zowel in (economische) crisistijd als de politiek ‘betere of rustigere’  tijden blijkt dat kennis delen echt waardevol is voor de woningmarkt. Want dynamisch is het wel. Wie had enkele jaren geleden kunnen bedenken dat bijvoorbeeld netcongestie, energiecrisis, stikstof zulke grote thema’s zouden gaan worden? 

Thema’s

Ook op andere thema’s hebben we symposia georganiseerd, denk bijvoorbeeld aan de thema’s: ‘Wonen en Zorg’ en duurzaamheid. Duurzaamheid is al vaker onderwerp geweest, maar niets is zo actueel en voortdurend aan verandering onderhevig als duurzaamheid. Ik hoop dat het thema van het zomersymposium 2024, netcongestie, leidt tot promoten van groene initiatieven en daarmee aan het verkleinen van de ecologische footprint van de gehele regio.

Kennismakingsrondes:

Met velen van jullie heb ik kennis gemaakt; de goede gewoonte was, zodra ergens nieuwe wethouders (RO) of corporatiebestuurders bestuurders benoemd waren hebben we vanuit de  Vastgoedmonitor kennismakingsgesprekken gevoerd, dat zijn er heel wat geweest kan ik u zeggen. Maar ook ambtelijk kregen we steeds meer contacten en zien we dat de Stichting de belangrijke rol van verbinder vervult. Ik vond het ontzettend leuk hieraan een bijdrage te kunnen leveren. En ik wil iedereen, alle marktpartijen, de corporaties en de gemeenten en provincies Gelderland en Utrecht bedanken voor de superleuke samenwerking, de vele hartelijke contacten en het vele werk dat verzet is. 

DANK

Heel hartelijk dank aan het bestuur voor de fijne samenwerking: Wouter, Gerben, Bart, Coen, Ronald, maar ook de vorige bestuursleden en natuurlijk in het bijzonder Marije. Ik hoop echt dat de Stichting meerwaarde blijft bieden door zowel de historie goed te kennen, te blijven monitoren, maar ook vooral door blijvend in te gaan op actualiteiten, actualiteiten die nu nog niet te voorzien zijn, maar steeds invloed zullen hebben op nieuwe plannen voor woningbouw, dat maakt het super boeiend! 

Graag tot ziens, Marieke Overduin 

Blijf de ontwikkelingen volgen op onze website!

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda