Vergrijzing

Door Gerben Hartkamp – bestuurslid Stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley

Het aantal 75 + huishoudens groeit met 52% tot 2039!

Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar senioren huisvesting de komende jaren sterk gaan toenemen. Het aantal 65+ huishoudens groeit tot 2033 het snelst met maar liefst een half miljoen! Wij zullen moeten erkennen dat deze opkomende groep woningzoekers vaak te maken krijgt met mobiliteitsbeperkingen. Een belangrijke opgave voor ons als bouwend Nederland om deze snel groeiende groep, welke mede ontstaat door de hogere levensverwachting, meer als potentiële doelgroep te gaan zien. Lees: kansen met beperkte risico’s.

De huidige woningvoorraad is niet altijd geschikt te maken als levensloopbestendig.

Slaapkamer en badkamer kunnen niet altijd op de begane grond gerealiseerd worden. Bestemmingsplan technisch is uitbouwen ook geen vanzelfsprekendheid. Een trap is niet altijd geschikt voor de toepassing van een traplift. De tuin is soms te groot of er zijn te veel op- en afstapjes in en rondom het huis.Ook een reden van noodzakelijke verhuizing kan zijn dat de woning wel geschikt gemaakt kan worden maar dat verhuizen toch noodzakelijk wordt omdat de locatie ongeschikt is en te ver van de voorzieningen vandaan.

Nieuwbouw onontkomelijk

En toch lijkt er onvoldoende urgentie in dit segment te bestaan. Slechts 3% van de nieuwbouwplannen voor de komende jaren voorziet in seniorenwoningen. Ik kan u verklappen dat de “fundamenten” van deze markt in ieder geval gegarandeerd groot zijn. Dus hierbij een oproep aan de marktpartijen: maak samen het 3% aandeel groter. Maak plannen met nultredenwoningen, mantelzorgwoningen, serviceappartementen, kangoeroewoningen of maak plannen met clusterwoningen. Eenzaamheid beperken door community setting. Clusterwoningen zijn woningen welke bij elkaar geclusterd zijn. Deze woningen moeten met name geschikt zijn voor eenpersoons huishoudens. En creëer in deze plannen een gezamenlijke ontmoetingsplek. Of ontwerp “inclusieve woonvormen” waar senioren en jongere generaties door elkaar wonen. Het wordt echt een snel groeiende groep die niet meer tegen te houden is.

Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het hoofdsymposium op dinsdag 18 juni 2024, we zien uit naar wederom een vruchtbaar contact tussen de participanten en geïnteresseerden. 

De Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley staat in voor de verbinding van de partijen, door middel van ontmoeting en verschillende symposia wordt dit vormgegeven. Zo worden concrete stappen gezet in plezierige samenwerkingen en resulteert dit in de realisatie van de verschillende woningbouwambities. 

Blijf de ontwikkelingen volgen op onze website!

#regiofoodvalley #woningmarkt #vastgoed #wonen #woonagenda